Yayınlar

Ph.D. Thesis

Kartal, E., 2015. Machine learning techniques based on classification and a study on cardiac risk assessment, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. (with Prof. Dr. M. Erdal BALABAN)

Master Thesis

Kartal Karataş, E., 2011. Software project cost estimation with artificial neural networks, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. (with Doç. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN)

PAPERS PUBLISHED IN SCI, SCI-EXP JOURNALS

Kartal, E., & Balaban, M. E. Machine learning techniques in cardiac risk assessment. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 26(3), 394–401, 2018.

Sutaş Bozkurt A.P., Güngör G., Özen Z., Ünlüsoy E.Ö., Uğur O., Sayilgan N.C., et al., “Older Age Is Related with Higher Pocp in Adult Patient Population in Turkey – Preliminary Report“, Anesthesia and Analgesia, vol.123, pp.368-368, 2016.

PAPERS PUBLISHED IN NATIONAL & INTERNATIONAL REFEREED JOURNALS

Kartal, E., Biber, S. K., Biber, M., Özyaprak, M., Şimşek, İ. ve Can, T. “A Model Proposal to Determine Learning Styles of Students by Using Machine Learning Techniques and Kolb Learning Styles Inventory“. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(5), 1875-1892, 2019.

Demirkol, D., Kartal, E., Şeneler, Ç. ve Gülseçen, S. “Bir Öğrenci Bilgi Sisteminin Kullanılabilirliğinin Makine Öğrenmesi Teknikleriyle Tahmin Edilmesi“. Veri Bilimi, 2(1), 10-18, 2019.

Selçuk, M., Bütün, M., Kartal, E. ve Gülseçen, S. “Bilişim Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Sanal Gerçeklik Algıları“. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(1), 284-301, 2019.

Sutaş Bozkurt, A. P., Özen, Z., Kartal, E., Emre, İ. E., Selçukcan Erol, Ç., Koçoğlu, F. Ö., … Bakan, N. “Analysis of the incidence and predictive factors of chronic postoperative pain in adult population“. The Journal of Tepecik Education and Research, 28(2), 89-94, 2018.

Budak, V. Ö., Kartal, E. ve Gülseçen, S. “Site-içi Aramalar ve Apriori Algoritması Kullanılarak Web Sitesi Ziyaretçilerinin İhtiyaç Tespitine Yönelik Bir Örnek Olay İncelemesi“. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 11(2), 211-222, 2018.

Emre İ.E., Kartal E., Gülseçen S., “Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Alanlarındaki Öğrencilerin Eğitimde Bilgi Teknolojilerine Bakış Açısı İstanbul Üniversitesi İncelemesi“, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.1-15, 2016.

Alsadi M., Gülseçen S., Kartal E., “Top 10 Turkish Universities Twitter Analysis User Sentiment Analysis and Comparison with International Ones“, Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, cilt.1, ss.129-139, 2016.

Sharma S.K., Gülseçen S., Özen Z., Kartal E., “Assessing E-Learning Readiness of Instructors in Turkey”, Istanbul Journal of Innovation in Education, cilt.1, ss.13-28, 2015.

Balaban M.E., Kartal E., “A Roadmap To Implement Rapid Transition As A Proposal Of E-Learning Model“, International Journal of E-Adoption, vol.6, pp.46-62, 2014.

Kartal Karataş E., Özen Z., Üstünkaya M.E., Zaim Gökbay İ., Yarman B.S., “Organizasyonlarda İçerik Yönetim Sistemi Seçimi İçin Bir Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi (Developing A Decision Support System To Select Content Management System In Organizations)“, ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.10, ss.155-162, 2013.

Gülseçen S., Kartal Karataş E., Koçoğlu F.Ö., “Can Geogebra Make Easier The Understanding Of Cartesian Co-Ordinates? A Quantitative Study In Turkey“, International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE), vol.3, pp.19-29, 2012.

Selçukcan Erol Ç., Kartal Karataş E., Özen Z., Gülseçen S., “Cloud Computing and Some Scenarios for its Application in Universities“, European Researcher, vol.30, pp.1515-1526, 2012.

NATIONAL BOOKS

Balaban, M. E. ve Kartal, E. (Ed.). (2019). Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi Temel Kavramlar, Algoritmalar, Uygulamalar (1. bs.). İstanbul: Çağlayan Kitabevi.

Balaban, M. E. ve Kartal, E. (2018). Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi Temel Algoritmaları ve R Dili ile Uygulamaları (2. bs.). Beyoğlu, İstanbul: Çağlayan Kitabevi.

Balaban M.E., Kartal E., (Ed.), “R ile Veri Madenciliği Uygulamaları“, Çağlayan Kitabevi, İSTANBUL, 2016.

Gülseçen S., Erol Ç., Kartal E., Özen Z., Emre İ.E., (Ed.), “6th International Conference on “Innovations in Learning for the Future” 2016: Next Generation”, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İSTANBUL, 2016.

Balaban M.E., Kartal E., “Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi Temel Algoritmaları ve R Dili ile Uygulamaları, Çağlayan Kitabevi, İSTANBUL, 2015.

Gülseçen S., Kartal Karataş E., “C ile Programlamaya Giriş”, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İSTANBUL, 2011.

NATIONAL & INTERNATIONAL BOOK CHAPTERS

Kartal, E. ve Balaban, M. E. (2019). “Destek Vektör Makineleri: Teori ve R Dili ile Bir Uygulama”. M. E. Balaban ve E. Kartal (Ed.), Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi Temel Kavramlar, Algoritmalar, Uygulamalar içinde (1. bs., ss. 207-241). İstanbul: Çağlayan Kitabevi.

Kartal, E., Özen, Z., Özyaprak, M., Şimşek, İ., Köse Biber, S., Biber, M. ve Can, T. (2019). “Dengesiz Veriden Öğrenme: Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Sınıflandırılması”. M. E. Balaban ve E. Kartal (Ed.), Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi Temel Kavramlar, Algoritmalar, Uygulamalar içinde (1. bs., ss. 349-389). İstanbul: Çağlayan Kitabevi.

Yılmaz, İ. G., Aygün, D., Kartal, E. ve Özen, Z. (2018). “Otomotiv Sektöründe Twitter Veri Analizi: Pazarda Daha Önde Olabilmek İçin İpuçları”. S. Gülseçen, Ç. Selçukcan Erol, Z. Ayvaz Reis ve M. Gezer (Ed.), Yönetim Bilişim Sistemlerinde Gündem içinde (1. bs., ss. 49-61). İstanbul: Çağlayan Kitabevi.

Ülker, D., Barış, M., Özen, Z. ve Kartal, E. (2018). “CRM Yazılımı Seçiminde Kullanılmak Üzere Web Tabanlı Bir Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi”. S. Gülseçen, Ç. Selçukcan Erol, Z. Ayvaz Reis ve M. Gezer (Ed.), Yönetim Bilişim Sistemlerinde Gündem içinde (1. bs., ss. 177-187). İstanbul: Çağlayan Kitabevi.

Özen, Z., Kartal, E., & Emre, İ. E. (2018). “Analysis of a Learning Management System by Using Google Analytics: A Case Study From Turkey“. In A. Borchers (Ed.), Technology Management in Organizational and Societal Contexts (pp. 198–220). IGI Global.

Özen Z., Kartal E., Gülseçen S., “Yapay Zekâ ve Yapay Sinir Ağları”, Bilgisayar Bilimine Giriş, Çölkesen T. R., Aliefendioğlu O., Ed., Papatya Bilim Kitabevi, İstanbul, ss.523-558, 2017.

Özen Z., Kartal E., Emre İ.E., “Eğitimde Büyük Veri”, Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Odabaşı H. F., Akkoyunlu B., İşman A., Ed., Pegem Akademi, ss.106-118, 2017.

Kartal E., Özen Z., “Dengesiz Veri Setlerinde Sınıflandırma”, Mühendislikte Yapay Zeka ve Uygulamaları, Torkul O., Gülseçen S., Uyaroğlu Y., Çağıl G. ve Uçar M. K., Ed., Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi Yayınevi, Sakarya, ss.109-131, 2017.

Kartal E., “Shiny ile R Uygulaması Geliştirme ve Kalp Riskini Değerlendirmeye İlişkin Web Destekli Bir Örnek Çalışma”, R ile Veri Madenciliği Uygulamaları, Balaban M. E., Kartal E., Ed., Çağlayan Kitabevi, İstanbul, ss.257-295, 2016.

Balaban M.E., Kartal E., “Veri Madenciliği Süreci ve Futbol Maç Sonuçlarının Öngörülmesine İlişkin Bir Uygulama”, R ile Veri Madenciliği Uygulamaları, Balaban M. E., Kartal E., Ed., Çağlayan Kitabevi, İstanbul, ss.1-24, 2016.

Karataş T., Kartal E., “A Study On The Role Of Open Education Faculty, The Leader Of Distance Learning In Turkey, In Higher Education And Its Educational – Social Dynamics“, in: “Adoption Of Virtual Technologies For Business, Educational, And Governmental Advancements”, Sharma, S. K., Eds., IGI Global, 978-1466620537, pp.162-180, 2012.

PAPERS PRESENTED AT NATIONAL & INTERNATIONAL CONFERENCES AND PUBLISHED IN THE PROCEEDINGS

Çınar, A., Kartal, E., Sarul, L. S. ve Balaban, M. E. (2019). Deprem Öngörüsünde Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Kullanımına İlişkin Bir Çalışma. Akademik Bildiri Özetleri içinde (ss. 41-42). 13. İstanbul Bilişim Kongresi, sunulmuş bildiri, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Türkiye: Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi.

Balaban, M. E. ve Kartal, E. “Veri Madenciliği ile Futbolda Başarıya Giden Yol Haritası” (ss. 50-51). 12. İstanbul Bilişim Kongresi, sunulmuş bildiri, İstanbul: Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi, 2018.

Demirkol, D., Kartal, E., Şeneler, Ç. ve Gülseçen, S. “Bir Öğrenci Bilgi Sisteminin Kullanılabilirliğinin Makine Öğrenmesi Teknikleriyle Tahmin Edilmesi” (C. 1, ss. 106-107). International Conference on Data Science and Applications, sunulmuş bildiri, Yalova, 2018.

Bektaş, B., Emre, İ. E., Kartal, E., & Gülseçen, S. “Classification of Mammography Images by Machine Learning Techniques” (pp. 580–585). Presented at the 3rd International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Ilidža, Sarajevo – Bosnia & Herzegovina: IEEE, 2018.

Kartal, E., Emre, İ. E. ve Özen, Z. “Metin Madenciliği ile Türkçe Bir Dergi Öneri Sisteminin Geliştirilmesi“. U. Çağlayan, E. Derman, A. Özgit, Z. Cebeci ve N. Yücel (Ed.), (ss. 27-31). XX. Akademik Bilişim Konferansı, sunulmuş bildiri, Karabük: Karabük Üniversitesi, 2018.

Özen Z., Kartal E., Emre İ.E., Gülseçen S., Sharma S.K., “Predicting E-Learning Readiness of Learners with Data Mining Techniques“, The International Educational Technology Conference (IETC) 2017, Cambridge, ABD, 16-18 Ağustos 2017, vol.2, pp.120-120.

Kartal E., Özyaprak M., Özen Z., Şimşek İ., Köse Biber S., Biber M., et al., “Asking Right Questions for Identification of Gifted and Talented Student Candidates: A Machine Learning Approach“, The International Educational Technology Conference (IETC) 2017, Cambridge, ABD, 16-18 Ağustos 2017, vol.2, pp.272-272.

Ülker D., Barış M., Özen Z., Kartal E., “Developing Web Based Decision Support System for Customer Relationship Management (CRM) Software Selection“, 4th International Management Information Systems Conference, İstanbul, Türkiye, 17-20 Ekim 2017, pp.183-183.

Yılmaz İ.G., Aygün D., Kartal E., Özen Z., “Twitter Data Analysis in Automotive Sector: Tips for Driving Faster in Market“, 4th International Management Information Systems Conference, İstanbul, Türkiye, 17-20 Ekim 2017, pp.57-57.

Özen Z., Koçoğlu Bakioğlu F.Ö., Kartal E., Erol Ç., Gülseçen S., “Awareness of Electronic Waste (E-Waste) in Turkey“, 6th International Symposium on Energy from Biomass and Waste, Venedik, Italya, 14-17 Kasım 2016, pp.1-13.

Kartal E., Özen Z., Gülseçen S., “An Artificial Neural Network Approach To Predict Software Project Effort: One-Class vs. Binary Classification“, V. Tecim, Ç. Tarhan ve C. Aydın (Ed.), Smart Technology & Smart Management içinde (ss. 206-216). 3rd International Management Information Systems Conference, İzmir, Türkiye: Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi.

Özen Z., Kartal E., Emre İ.E., “A Case Study on Improving E-Learning Services Using Google Analytics in Turkey”, 6th International Conference on “Innovations in Learning for the Future” 2016: Next Generation, İstanbul, Türkiye, 24-26 Ekim 2016, pp.73-73.

Balaban M.E., Kartal E., “Demokrasinin Gelişiminde Bilişimin Önemi ve Ülkelerin Karşılaştırmalı Analizi“, 33. Ulusal Bilişim Kurultayı, Ankara, Türkiye, 8-9 Aralık 2016, ss.55-60.

Erol Ç., Koçoğlu Bakioğlu F.Ö., Özen Z., Kartal E., Gülseçen S., “Interpet: Evcil Hayvan Sağlığı Hakkında Bilgiye Erişim Kaynağı Olarak İnternet“, Akademik Bilişim, Eskişehir, Türkiye, 4-6 Şubat 2015, ss.434-441.

Balaban M.E., Kartal E., “k-Ortalamalar Algoritmasıyla Ülkelerin Bilişim Alanında Kümelenmesi“, TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı, Ankara, Türkiye, 3-5 Aralık 2015, ss.112-117.

Koçoğlu Bakioğlu F.Ö., Kartal E., Özen Z., Erol Ç., Gülseçen S., “Aspects Of Students About Information Technology Courses In Social Science“, International Educational Technology Conference, Chicago, ABD, 3-5 Eylül 2014, pp. 119- 127.

Kartal E., Balaban M.E., “Distance Learning in Turkey and a Proposal of Organizational Model for Distance Learning”, 5th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2014: e-Learning, İstanbul, Türkiye, 5-7 Mayıs 2014, pp.17-17.

Sharma S.K., Gülseçen S., Özen Z., Kartal Karataş E., “Assessing E-learning Readiness of Instructors in Turkey”, 5th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2014: e-Learning, İstanbul, Türkiye, 5-7 Mayıs 2014, pp. 9-9.

Özen Z., Kartal Karataş E., Selçukcan Erol Ç., Koçoğlu F.Ö., “Bilgi Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma“, XVI. Akademik Bilişim Konferansı, Mersin, Türkiye, 5-7 Şubat 2014, ss.239-245.

Sharma S.K., Gülseçen S., Özen Z., Kartal E., “Assessing E-Learning Readiness Of Learners In Turkey”, 5th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2014: e-Learning, İstanbul, Türkiye, 5-7 Mayıs 2014, pp.7-7.

Kartal E., Özen Z., Koçoğlu Bakioğlu F.Ö., “Introduction to Infonomics”, International Congress on Studies “in Frame of Informatics”: Infonomics, İstanbul, Türkiye, 14 Kasım 2013, ss.21-21.

Ecevit Sati Z., Kartal Karataş E., Özen Z., Koçoğlu F.Ö., Selçukcan Erol Ç., “E-Üniversite’ye Yolculuk“, M. Akgül, U. Çağlayan, E. Derman, A. Özgit, M. Topakcı, R. Uyar, … U. Ercan (Ed.). XV. Akademik Bilişim Konferansı, sunulmuş bildiri, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye: İnternet Teknolojileri Derneği, 23-25 Ocak 2013, ss.355-360.

Özen Z., Kartal E., Erol Ç., Selçukcan Büyükkutlu F., “Kalp Hastalarının Sağlık Bilgisine Erişmede İnternet Kullanımı”, XVIII. Türkiye’de İnternet Konferansı, İstanbul, Türkiye, 9-11 Aralık 2013, ss.165-169.

Selçukcan Erol Ç., Koçoğlu F.Ö., Özen Z., Kartal Karataş E., “Kamu Kurumlarında Elektronik İmza Hakkında Karşılaştırmalı Bir Çalışma“, 6th International Conference on Information Security and Cryptology, Ankara, Türkiye, 20-21 Eylül 2013, pp.111-115.

Balaban M.E., Kartal E., “A Roadmap to Implement Rapid Transition as a Proposal of e-Learning Model”, 4th International Conference on Innovations in Learning for the Future 2012: e-Learning, İstanbul, Türkiye, 14-16 Kasım 2012, ss.464-483.

Gülseçen S., Kartal E., Koçoğlu Bakioğlu F.Ö., “Can Geogebra Make Easier The Understanding Of Cartesian Co-Ordinates? A Quantitative Study in Turkey”, International Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE, Antalya, Türkiye, 26-28 Nisan 2012, pp.160-160.

Ecevit Sati Z., Özen Z., Koçoğlu F.Ö., Kartal Karataş E., “Yerel Yönetimlerde E-Devlet Uygulamaları: İstanbul İli ve Belediye Yönetimlerinde Kullanılan E-Devlet Hizmetlerinin Değerlendirilmesi”, VI. İstanbul Bilişim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7-8 Kasım 2012, ss.61-75.

Kartal Karataş E., Selçukcan Erol Ç., Gülseçen S., “Türkçeleştirebilişim“, Akademik Bilişim 2012, Uşak, Türkiye, 1-3 Şubat 2012, ss.489-497.

Ecevit Sati Z., Kartal Karataş E., “The Evaluating of Innovation Studies (Efforts) at Higher Education System in Turkey and Developing an Innovation Guideline for Universities”, International Conference on IT Applications and Management 2012, İstanbul, Türkiye, 28-19 Haziran 2012, pp.52-61.

Uğraş T., Ayvaz Reis Z., Kartal Karataş E., “Bir Online Anket Sistemi İçin Yol Haritası“, Akademik Bilişim 2011, Malatya, Türkiye, 2-4 Şubat 2011, ss.395-402.

Satman G., Ayvaz Reis Z., Kartal Karataş E., “Online Ödev Teslim Süreci Uygulaması“, Akademik Bilişim 2011, Malatya, Türkiye, 2-4 Şubat 2011, ss.791-794.

Gülseçen S., Ayvaz Reis Z., Kartal Karataş E., Gürbüz T., “Reflections on the First Eurasia Meeting of GeoGebra: Experiences met on where continents meet“, First North American GeoGebra Conference, New York, ABD, 27-28 Temmuz 2010, pp. 172-179.

Çankırı S., Kartal Karataş E., Yıldırım K., Gülseçen S., “Organizasyonlarda Bilgi Yönetimi Sürecinde Veri Madenciliği Yaklaşımı“, ÜNAK 2009 Bilgi Çağında Varoluş: “Fırsatlar ve Tehditler” Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1-2 Ekim 2009, ss.148-167.

Ayvaz Reis Z., Kartal Karataş E., Çelik S., Özcan P., “Bir harmanlanmış öğrenme yöntemi eğitim aracı: podcast“, III. İstanbul Bilişim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29-31 Mayıs 2009, ss.25-33.

Kartal Karataş E., Ayvaz Reis Z., Yazıcı S., “Etkin Müşteri Hizmetleri İçin Müşteri Bilgilendirme E- Öğrenme Portalı Önerisi“, Akademik Bilişim 2009, Şanlıurfa, Türkiye, 11-13 Şubat 2009, ss.497-501.

Presentations

Sharma, S.K., Kartal, E., A Framework For Citizen Involvement in Urban Development, PM Summit 2013, İstanbul, Türkiye, 27-18 Kasım 2013.